ประกันมอไซต์ ตัวช่วยที่คุ้มค่าสำหรับนักขี่รถจักรยานยนต์

ประกันมอไซต์ ตัวช่วยที่คุ้มค่าสำหรับนักขี่รถจักรยานยนต์

สายแว๊นอุ่นใจกับประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ จาก Roojai.com 

เพื่อน ๆ หลาย ๆ คน ที่เป็นสายแว๊น 2 ล้อ โดยเฉพาะ ชาวบิ๊กไบค์ ที่ราคารถนั้นไม่ใช่ถูก ๆ เรียกได้ว่ารถบิ๊กไบค์บางรุ่นนั้นสามารถซื้อรถยนต์ได้แบบสบาย ๆ คงประสบปัญหาการซื้อประกันรถมอเตอร์ไชค์ เพราะตัวเลือกน้อย และ หาข้อมูลได้ค่อยข้างลำบากไม่เหมือนรถยนต์ปกติที่มีตัวเลือกที่หลากหลาย เพราะมีการแข่งขันที่สูงกว่า วันนี้ Roojai จะมาแนะนำ ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์จาก Roojai.com ว่ามีกี่ประเภทและมีความคุ้มครองอะไรบ้าง 

ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มีกี่ประเภท?

 1. ประกันภัยชั้น 1 
 2. ประกันภัยชั้น 2
 3. ประกันภัยชั้น 3 

ความคุ้มครองหลักของประกันภาคสมัครใจประเภทที่ 1  

 • การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ 
 • ความเสียหายต่อตัวรถ – การชนแบบไม่มีคู่กรณี: บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อตัวรถ อันมีสาเหตุมาจากการชน หรือคว่ำ หรือความเสียหายที่ไม่มีคู่กรณีที่เป็นรถเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ
 • ความเสียหายต่อตัวรถ – การชนกับยานพาหนะทางบก: บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อตัวรถ อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก
 • การคุ้มครองความเสียหายจากการสูญหาย/ไฟไหม้/ภัยธรรมชาติ
 • รถสูญหาย/โจรกรรม: บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในกรณีสูญหายไป อันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถอันเกิดจากการกระทำความผิด หรือการพยายามกระทำความผิดเช่นว่านั้น 
 • รถไฟไหม้: บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถเกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม
 • รถเสียหายจากภัยธรรมชาติ(รวมน้ำท่วม): บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข
 • การคุ้มครองชีวิต และ ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก: บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง
 • ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก: บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
 • การคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย 
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • การประกันอุบติเหตุส่วนบุคคล
 • การประกันตัวผู้ขับขี่ 

ความคุ้มครองด้านบนเป็นข้อมูลของประกันกระเภท 1 ที่มีความคุ้มครองสูงสุด หากเพื่อน ๆ สนใจประกันภัยอีก 2 ประเภท หรือสนใจอยากทำประกันรถมอเตอร์ไซค์สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รู้ใจประกันมอเตอร์ไซต์ 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *