ประกันมอไซต์ ตัวช่วยที่คุ้มค่าสำหรับนักขี่รถจักรยานยนต์

สายแว๊นอุ่นใจกับประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ จาก Roojai.com  เพื่อน ๆ หลาย ๆ คน ที่เป็นสายแว๊น 2 ล้อ โดยเฉพาะ ชาวบิ๊กไบค์ ที่ราคารถนั้นไม่ใช่ถูก ๆ เรียกได้ว่ารถบิ๊กไบค์บางรุ่นนั้นสามารถซื้อรถยนต์ได้แบบสบาย ๆ คงประสบปัญหาการซื้อประกันรถมอเตอร์ไชค์ เพราะตัวเลือกน้อย และ หาข้อมูลได้ค่อยข้างลำบากไม่เหมือนรถยนต์ปกติที่มีตัวเลือกที่หลากหลาย เพราะมีการแข่งขันที่สูงกว่า วันนี้ Roojai จะมาแนะนำ ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์จาก Roojai.com ว่ามีกี่ประเภทและมีความคุ้มครองอะไรบ้าง  ประกันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มีกี่ประเภท? ประกันภัยชั้น 1  ประกันภัยชั้น 2 ประกันภัยชั้น 3  ความคุ้มครองหลักของประกันภาคสมัครใจประเภทที่ 1   การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ  ความเสียหายต่อตัวรถ – การชนแบบไม่มีคู่กรณี: บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อตัวรถ อันมีสาเหตุมาจากการชน หรือคว่ำ หรือความเสียหายที่ไม่มีคู่กรณีที่เป็นรถเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ ความเสียหายต่อตัวรถ – การชนกับยานพาหนะทางบก: บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อตัวรถ อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก การคุ้มครองความเสียหายจากการสูญหาย/ไฟไหม้/ภัยธรรมชาติ รถสูญหาย/โจรกรรม: บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ในกรณีสูญหายไป อันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ […]

Continue Reading

The New Wi-Fi 6

We have been using typical Wi-Fi for a long time and Wi-Fi routers have become an integral part of our digital lives. But it’s time to upgrade this era of technology too as high-speed communication has become the need for this era. Prepare for the up and coming age of Wi-Fi innovation: Wi-Fi 6 will […]

Continue Reading